Schola Latína
Európæa & Úniversális
in líneá

Latiné loqui disce sine molestiá!
Learn to speak Latin with ease! ¡Aprende a hablar latín sin esfuerzo!
Apprenez à parler latin sans peine! Impara a parlare latino senza sforzo! Lernen Sie latein zu sprechen ohne Mühe!


***

Sermó Latínus II (Desessard 57-101)


MAGISTRA:A. Tullia Scholastica

ÍNSTRÚMENTUM: Methodus Assimil Clément Desessard Lingua Latina sine molestia, inclusis perscriptionibus sonorís (in capsellis vel CD vel mp3).

Hic cursus sequitur Sermónem Latínum I atque adhuc versatur in methodo Assimil, cujus libellus invenitur tantum cum explicationibus de grammaticá atque vocabulario datis Gallicé (Le latin sans peine & Le latin), Italicé (Il latino senza sforzo) aut Germanicé (Latein ohne Mühe). Discipuli igitur qui eas explicationes in ullá earum linguá satis bene intellexerunt præterito anno ut cursum sequerentur, etiam hóc anno pares erunt. Qui tamen Gallicé, Italicé aut Germanicé legere nesciunt, eisdem iterum præbebitur per cursum Anglica vel Hispanica earum explicationum interpretatio. Omnes nihilominus discupuli suum exemplar debent libelli habere in alterutrá extanti versione necnon comitum perscriptionum, ante quam cursum ingrediantur.

Hóc secundo cursu, discipuli explicabunt lectiones 57-101. Denuo expectatur ut uni lectioni tribus diebus studeant per 20 septimanas initio 18 Septembris 2776 (2023). Lectiones erunt paulo longiores quam anno præterito, sed adhuc non requirunt multo plus uná horá ut perficiantur, statuta ergo trium dierum spatia item permittent ut etiam hominum negotiosissimi cursum sequantur. Exempli gratiá superioris cujusdam anni kalendarium, inclusis duabus nostris Sáturnálibus Quínquátribusque trium septimanarum feriaticis intermissionibus, invenitur híc.

Discipulí partés

Sicut anno præterito, omnis libri lectio continet colloquium Latinum sinistrá atque interpretationem cum amplis explicationibus sermone vernaculo (Gallico, Italico aut Germanico) dextrá.Per omne trium dierum spatium in kalendario statutum, discipulus denuo expectatur ut lectioni pertinenti studeat ei indictæ, quod adhuc postulat:

1. ut legatur textus Latinus, in singulas sententias (clará voce si licet), eum verbatim conferendo cum vernaculá interpretatione;

2. ut legantur vernaculæ annotationes atque explicationes dum omnia quæ in textu Latino apparent sint intellecta (non oportet quidquam eniti ut memoriæ mandetur);

3. ut legatur iterum textus Latinus (clará voce si licet), dum per se intellegatur haud inspecto vernaculo;

4. ut auscultetur semel perscriptio dum Latinus textus in libro percurritur oculis, atque deinde iterum haud inspecto textu, conferendo tantum si omnino non potest vitari propter aliquod verbum vel phrasin solito difficiliorem, iterum iterumque dum perscriptio prorsus per se intellegatur;

5. ut auscultetur perscriptio, nunc omnino sine libro, quotiescumque fieri poterit per trium dierum spatium, omni occasione (jentando, per prandium, in balneo, dum cena coquitur, ante quam cubitum eatur...).

Ut redintegretur memoria vestra de necessitate intellegendi necnon de pondere atque momento vocabulorum in linguis discendis, ulteriora videte híc.

Partés magistrí

Sicut anno superiore, præter pretiosam doctrinam quam discipuli in libello suo invenient, primo die ex tribus qui uniuscujusque lectionis studio constituitur, proprios magister ejusdem commentarios atque animadversiones discipulis præbebit, ut caveatur ne quid maneat in ambiguo.

Quoniam intellectus est maximé ad discendum necessarius, magister denuo aderit in lineá etiam ut respondeat quibuslibet quæstionibus quæ postea maneant quam discipulus diligenter lectionem perscrutatus erit.

Hóc cursu magister linguá utetur Latiná a primo die, et in commentariis lectionum suís et quæstionibus discipulorum respondendis. Discipuli monentur ut dubia proponant Anglicé vel Hispanicé, etsi possunt etiam Gallicá, Italicá vel Germanicá linguá hóc proposito úti. Neque hóc cursu expectatur ut discipuli dubia proponant Latiné.

Sicut priore cursu, magister præbebit etiam ulteriora exercitamenta scribendi atque auscultandi in lineá ut exercitationes domesticas septimá quaque lectione. Hæc erunt adhuc omnia Latiné. Remissarum exercitationum exemplar denuo corrigetur in classe.

Sicut quælibet schola haud virtualis, classis nostra virtualis est locus publicus qui permittet ut omnes discipuli maximé fruantur aliorum quæstionibus magistrique responsis correctionibusque. Omnes discipuli híc adsunt ut discant, nec quemquam debet pudere id rogare quod sæpius opinione erit etiam omnibus aliis in mente, sive alias naviter processu discendi participare. Ad magistrum privati nuntii ne mittantur magnopere dehortamur.

Programma Intróductórium

Ante cursum, discipulis commendatur ut penitus lectiones retractentur quas priore cursu perfecerunt (1-56), præsertim auscultando perscriptiones pertinentes iterum iterumque dum prorsus per se intellegantur, haud inspecto libro.

Évaluátió et Testimónia

Quinque erunt exercitationes domesticæ per cursum constitutæ, quibus nota quidem non indicetur, quas tamen omnes quinque citra datam diem completas remittere necessaria condicio erit ut maneatur in cursu.

Præterea, nota hujus cursús finalis decernetur per mediam ponderatam duorum ulteriorum exercitamentum: unius probationis scriptæ finitá lectione 84, quæ pendet 40% notæ finalis, et unius probationis scriptæ finalis post ultimam lectionem, quæ pendet reliquas 60%.

His rationibus æstimabuntur linguisticæ facultates scriptæ (lectura et scriptura), necnon intellectus auditivus. Expressio oralis, eorum tantum discipulorum qui optimos alias exitús assecuti id ultro postulent, separatim æstimabitur colloquiis per Skype habitis.

Absoluto cursu, Schola Latína Európæa & Úniversális proficientibus discipulis, secundum Communem Europæam Figuram Referentiæ ad Linguas, testimonia adjudicavit ad Gradús B1, B2 vel C1 pertinentia, prout discipuli suppetiverit functio generalis.

Alia ínstrúmenta

Secundum anni præteriti monita, discipuli qui hunc cursum adeunt deberent nunc demum possidere libros hos:

W. Sidney Allen, Vox Latina, A Guide to the Pronunciation of Classical Latin, Cambridge University Press 1992 [1965], necnon Edgar H. Sturtevant, The Pronunciation of Greek and Latin, Chicago Ares Publishers Inc. 1975 [1940].

Collins Gem Latin Dictionary, parvum miraculum quod discipulis adhuc erit satis.

Si vero anno præterito compendi facere non cœpistis, debetis prorsus ab hóc ipso temporis momento maximá diligentiá ideo incipere ut possitis emere exemplar Oxford Latin Dictionary ocius potius quam serius, nam pretium tantum augebitur dum expectatur. Nihil infra OLD est commendatione dignum et nihil superat OLD, sine quo nemo poterit boná Latinitate umquam úti.

Gildersleeve B.L. & González Lodge, Latin Grammar, Bristol Classical Press 1997 [1867]. Nemo adhuc scripsit perfectam grammaticam Latinam, sed hæc est hactenus optima linguá quidem Anglicá. Ad eam referrentur discipuli per cursum sæpius sæpiusque. Linguá Gallicá commendatur Alfred Ernout, Morphologie historique du latin, Paris Éditions Klincksieck 1974 [1953], ad morphologiam; atque Alfred Ernout & François Thomas, Syntaxe latine, Paris Éditions Klincksieck 1984 [1951], ad syntaxin. Hispanicé non videtur esse ulla grammatica similis prioribus; etsi Lisardo Rubio, Introducción a la sintaxis estructural del latín, Barcelona Editorial Ariel S.A. 1984 [1966&1967], debet ab omnibus legi.

Profecto multa ulteriora adjumenta discendi inveniri possunt, in mundo virtuali atque in reali; sed discipuli monentur ne his nimis distrahantur. Cursus ipse per se erit satis ut omnes sint occupati usque ad Aprilem.

Omnibus viribus incumbite in linguam discendam optimam quá umquam locuti sint homines!

Ínscríptió

Omnibus supra perlectis, patebit nihil aliud esse necesse ad ingrediendum in hunc cursum quam nostrum Sermónem Latínum I anno præterito absolvisse, quod significat:

a) te nunc Latiné intellegere satis bene posse ut magistri explicationes sequaris; et, profecto,

b) te adhuc intellegere Gallicé, Italicé aut Germanicé satis bene ut libelli explicationes sequaris, etsi adhuc præberi potest Anglica vel Hispanica interpretatio eis quibus sit necesse; et

c) te adhuc habere proprium exemplar libelli atque perscriptionum sonorum.

Quas tres condiciones si præstas, quæsumus ita procedas:

1. Excribe hunc textum:

Ego, [híc nomen tuum], Sermonem Latinum I (Assimil 1-56) anno praeterito absolvi velimque nunc ingredi in Sermonem Latinum II (Assimil 57-101).

2. Mitte textum cursu electronico ad domicilium nostrum, et remittemus tibi clavem inscriptionis statim accepto.

3. Insere clavem inscriptionis cum postuletur primá occasione quá ingredi coneris in cursum intra CMS.

Memento cursum principium capturum esse 18 Septembris 2776 (2023).