Schola Latína
Európæa & Úniversális
in líneá

Latiné loqui disce sine molestiá!
Learn to speak Latin with ease! ¡Aprende a hablar latín sin esfuerzo!
Apprenez à parler latin sans peine! Impara a parlare latino senza sforzo! Lernen Sie latein zu sprechen ohne Mühe!


***

Declension of nouns

DÉCLÍNÁTIÓ

English | Español

I
SUBSTANTÍVA

Príma Déclínátió

Féminína

rosa

Singuláris

Plúrális

Nóminátívus

ros-a

ros-æ

Vocátívus

ros-a

ros-æ

Accúsátívus

ros-am

ros-ás

Genetívus

ros-æ

ros-árum

Datívus

ros-æ

ros-ís 1

Ablátívus

ros-á

ros-ís 1

Locátívus

Róm-æ

 

Secunda Déclínátió

Masculína

dominus

Singuláris

Plúrális

Nóminátívus

domin-us 2

domin-í

Vocátívus

domin-e

domin-í

Accúsátívus

domin-um

domin-ós

Genetívus

domin-í

domin-órum 3

Datívus

domin-ó

domin-ís

Ablátívus

domin-ó

domin-ís

Locátívus

Rhod-í

 

Nóminátívus

fíl-i-us

fíl-i-í

Vocátívus

fíl-í 4

fíl-i-í

Genetívus

fíl-í 5

fíl-i-órum

Locátívus

Ch-i-í

 

Nóminátívus

magist-er

 

pu-er

 

v-ir

Vocátívus

magist-er

 

pu-er

 

v-ir

Genetívus

magist-r-í

 

pu-er-í

 

v-ir-í

Neutra

templum

Singuláris

Plúrális

Nóminátívus

templ-um

templ-a

Vocátívus

templ-um

templ-a

Accúsátívus

templ-um

templ-a

Genetívus

templ-í

templ-órum 3

Datívus

templ-ó

templ-ís

Ablátívus

templ-ó

templ-ís

Locátívus

Lugdún-í

 

Nóminátívus

pret-i-um

pret-i-a

Genetívus

pret-í 5

pret-i-órum

Locátívus

Brundis-i-í

 

Tertia Déclínátió I
Themata in consonantem (anísosyllaba
6)

Masculína & féminína

prínceps, -cipis

Singuláris

Plúrális

Nóminátívus

prínceps

príncip-és

Vocátívus

prínceps

príncip-és

Accúsátívus

príncip-em

príncip-és

Genetívus

príncip-is

príncip-um

Datívus

príncip-í

príncip-ibus 7

Ablátívus

príncip-e

príncip-ibus 7

Locátívus

Carthágin-í

 

Neutra

caput, -pitis n.

Singuláris

Plúrális

Nóminátívus

caput

capit-a

Vocátívus

caput

capit-a

Accúsátívus

caput

capit-a

Genetívus

capit-is

capit-um

Datívus

capit-í

capit-ibus

Ablátívus

capit-e

capit-ibus

Locátívus

rúr-í

 

Tertia Déclínátió II
Themata in í (ísosyllaba
8)

Masculína & féminína

hostis

Singuláris

Plúrális

Nóminátívus

host-is 9

host-és

Vocátívus

host-is

host-és

Accúsátívus

host-em 10

host-és 11

Genetívus

host-is

host-ium 12

Datívus

host-í

host-ibus

Ablátívus

host-e 10

host-ibus

Locátívus

   

Nóminátívus

núb-és

lint-er 13

 

móns

Genetívus

núb-is

lint-r-is

 

mont-is 8

Neutra

mare

Singuláris

Plúrális

Nóminátívus

mar-e

mar-ia

Vocátívus

mar-e

mar-ia

Accúsátívus

mar-e

mar-ia

Genetívus

mar-is

mar-ium

Datívus

mar-í

mar-ibus

Ablátívus

mar-í

mar-ibus

Locátívus

   

Nóminátívus

animal 14

exemplar 14

Genetívus

animál-is

exemplár-is

Quarta Déclínátió

Masculína

portus, -ús

Singuláris

Plúrális

Nóminátívus

port-us 15

port-ús

Vocátívus

port-us

port-ús

Accúsátívus

port-um

port-ús

Genetívus

port-ús

port-uum

Datívus

port-

port-ibus 16

Ablátívus

port-ú

port-ibus 16

Neutra

cornú

Singuláris

Plúrális

Nóminátívus

corn-ú

corn-ua

Vocátívus

corn-ú

corn-ua

Accúsátívus

corn-ú

corn-ua

Genetívus

corn-ús

corn-uum

Datívus

corn-

corn-ibus

Ablátívus

corn-ú

corn-ibus

Quínta Déclínátió

Féminína

rés, -eí

Singuláris

Plúrális

Nóminátívus

r-és

r-és

Vocátívus

r-és

r-és

Accúsátívus

r-em

r-és

Genetívus

r-

r-érum

Datívus

r-

r-ébus

Ablátívus

r-é

r-ébus

Nóminátívus

d-i-és

d-i-és

Genetívus

d-i-éí

d-i-érum

1 D.Ab. pl. can be in -ábus when there is a corresponding masculine of the 2nd declension (e.gr. fília & fílius).
2 But: deus deus deum deí deó deó, dí dí deós deórum dís dís; and, in a mixture with the 4th declension: domus domus domum domí/(ús) domó/(uí) domó/(ú), domús domús domós/(ús) domórum/(uum) domibus domibus.
3 An ancient G. pl. in -um was kept to avoid accumulation of r's (posterum); in compound words (magnanimum); and in some words fixed by usage, as names of coins (dénárium), measures (modium), days (núndinum) or numbers (bínum).
4 Pompejus has a V. sg. Pompej.
5 The group -ií became -í in the G. sg. (fílií > fílí, pretií > pretí), but not in the locative (Chií, Brundisií), nor, according to grammarians, in the pl. (fílií & fíliís).
6 Plus senex senis, pater patris, máter mátris, fráter frátris, accipiter, accipitris.
7 Bós bovis has búbus (or bóbus), and sús suis has súbus (or suibus/subus).
8 Imparisyllabic words with two consonants before the G. sg. ending (plus trabs trabis, plébs plébis, cós cótis, dós dótis, lís lítis, nix nivis, etc.) are i-stems also.
9 Exception: Vís vís vim (vís ví) ví; its plural vírés follows hostés regularly.
10 An ancient Ac. sg. in -im and Ab. sg. in -í appear in some femenine words (sitim, Tiberim, tussim, vim, etc.; sití, Tiberí, etc.); in some other, they are optional (clávim/clávem, crátim/crátem, cutim/cutem, febrim/febrem, puppim/puppem, secúrim/secúrem, strigilim/strigilem, turrim/turrem, etc.; cláví/cláve, crátí/cráte, etc.); some words present the optional ending only in the Ab. sg. (amní/amne, aví/ave, cíví/cíve, classí/classe, collí/colle, fustí/fuste, igní/igne, imbrí/imbre, orbí/orbe, unguí/ungue). These archaic endings never appear in words with a N. sg. not in -is.
11 The -és in the accusative is the result of assimilation from an original -ís.
12 Canis, juvenis, pánis, and often vátés or ménsis, have a G. pl. in -um: canum, juvenum, etc.
13 Except pater patris, máter mátris, fráter frátris, accipiter accipitris, which are consonant-stems.
14 These words are no longer parisyllabic because they lost their -e in the N.V.Ac.; but they can be distinguished by the long á before the l, r in the other cases (as opposed to a consonant-stem like nectar nectaris).
15 See n. 2 for domus domí.
16 Some words keep a D.Ab. pl. in -ubus: acus, arcus, artus, lacus, partus, quercus, tribus.


Declension of adjectives

II
ADJECTÍVA

Secundæ et Prímæ Déclínátiónis

bonus

Masculínum

Féminínum

Neutrum

Nóminátívus

bon-us

bon-a

bon-um

Genetívus

bon-í

bon-æ

bon-í

miser, -era, -erum 1

Masculínum

Féminínum

Neutrum

Nóminátívus

mis-er

mis-er-a

mis-er-um

Genetívus

mis-er-í

mis-er-æ

mis-er-í

áter, -tra, -trum

Masculínum

Féminínum

Neutrum

Nóminátívus

át-er

át-r-a

át-r-um

Genetívus

át-r-í

át-r-æ

át-r-í

Tertiæ Déclínátiónis 2

mírábilis

Masculínum & Féminínum

Neutrum

Nóminátívus

mírábil-is

mírábil-e

Genetívus

mírábil-is

mírábil-is

celer, -eris, -ere

Masculínum

Féminínum

Neutrum

Nóminátívus

cel-er

cel-er-is

cel-er-e

Genetívus

cel-er-is

cel-er-is

cel-er-is

alacer, -cris, -cre

Masculínum

Féminínum

Neutrum

Nóminátívus

alac-er

alac-r-is

alac-r-e

Genetívus

alac-r-is

alac-r-is

alac-r-is

félíx, -ícis

Masculínum, Féminínum & Neutrum

Nóminátívus

félíx

Genetívus

félíc-is

1 Plus satur, -ura, -urum.
2 It must be remembered that, unlike the nouns, 3rd declension adjectives have an Ab. sg. in -í also in the masculine and feminine genders.